Actievoorwaarden Winactie Grando

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de Grando Interactieve Video voor het winnen van de €7.500,- Shoptegoed exclusief montage en het gebruik maken van de Altijd Prijs, 5% Korting, van Grando | Keukens en Badkamers (verder te noemen: de "Actie") van Grando Retail (verder ook wel te noemen: de "Organisator"). De Organisator is gevestigd op de Gragtmansstraat 5, 5145 RA, Waalwijk. 

2. De Grando Actie, €7.500,- SHOPTEGOED en 5% ALTIJD PRIJS, loopt tot en met 31 januari 2024. Het gebruiken van de Actie, SHOPTEGOED  en ALTIJD PRIJS, kan tot en met 30 april 2024.  

3. De loting van het Shoptegoed vindt plaats onder de deelnemers die na het doorlopen van de interactieve video op de desbetreffende pagina hun e-mailgegevens hebben achtergelaten. 

4. Deelnemen kan uitsluitend door uiterlijk op 31 januari 2024 de Interactieve Video te doorlopen en de persoonsgegevens achter te laten. Onjuiste of onvolledige aanmeldingen worden als nietig beschouwd. 

5. In geval van fraude, of vermoeden daarvan, of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van deelname

6. De Actie bestaat uit het winnen van Shoptegoed ter waarde van €7.500,- inclusief BTW exclusief Montage en 5% Korting bij deelname.  

7. De winnaar ontvangt eind februari bericht over de gewonnen prijs op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. Daarnaast wordt de winnaar ook bekend gemaakt op de sociale media kanalen van Grando | Keukens en Badkamers. 

8. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

9. De winnaar van het Shoptegoed zal medewerking verlenen aan promotionele activiteiten in verband met de Actie, bijvoorbeeld door naamsvermelding, foto's, video-opname en interviews. Grando | Keukens en Badkamers hoeft daar geen vergoeding aan de deelnemer te betalen. 

10. Het shoptegoed en 5% korting zijn alleen geldig bij aanschaf van een volledige keuken of badkamer en moet vooraf bij de afspraak kenbaar worden gemaakt dat u gebruik wilt maken van de extra 5% korting of het shoptegoed.

11. Wanneer de klant een keuken of badkamer heeft gekocht van een bedrag hoger dan het Shoptegoed betaalt deze het restant incl. BTW extra bij. 

12. Wanneer de klant een keuken of badkamer heeft gekocht goedkoper dan de waarde van het shoptegoed, krijgt de winnaar geen geld terug. 

13. De Actie is niet inwisselbaar tegen contanten. 

14. De Actie geldt niet op showroommodellen. 

15. Het Shoptegoed geldt niet in combinatie met andere acties of eerder gedane aanbiedingen en kortingen en is exclusief Montage. 

16. De Altijd Prijs mag gebruikt worden in combinatie met de huidige maandactie. 

17. Er geldt voor een door een winnaar geweigerde prijs geen vervangingswaarden. Bij weigering van de prijs vervalt deze aan de Organisator. 

 

Aansprakelijkheid

18. De Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige aanvullende uitgaven en/of reiskosten die de winnaars eventueel moeten doen of maken in verband met de deelname aan deze prijsvraag, met de acceptatie, het gebruik en/of misbruik van de prijs

19. De Organisator en de door hun ingeschakelde hulppersonen of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door de door haar uitgekeerde prijs, noch voor welke schade of letsel dan ook aan eigendommen en/of personen, als gevolg van gebruik of inzet van de uitgekeerde prijzen.

20. De Organisator en de door hun ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor netwerk-, computerhardware- of softwarestoringen van welke aard dan ook waardoor inzendingen beperkt worden, vertraging opleveren of verloren gaan.

21. De Organisator is CBW erkend en hanteert de garantievoorwaarden conform de landelijke CBW voorwaarden.

 

Slotbepalingen

22. Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze Actie, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]

23. Bij insturen van gegevens op de desbetreffende pagina wordt automatisch akkoord gegeven op de voorwaarden van de Actie. 

24. Bij deelname aan de Actie door een minderjarige tot 18 jaar is de toestemming van een ouder noodzakelijk. 

25. Op deze winactie is het Nederlands recht, waaronder de Gedragscode Promotionele kansspelen 2014 van toepassing. Organisator heeft deze voorwaarden in overeenstemming met de Gedragscode opgesteld.

26. Deze actievoorwaarden gelden aanvullend op de algemene voorwaarden van Grando | Keukens en Badkamers. 

27. Grando | Keukens en Badkamers behoudt zich het recht om de Actie te beëindigen of de regels, prijzen, voorwaarden, bepalingen of informatie naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen zonder dat Grando| Keukens en Badkamers daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemers. De voorwaarden worden tijdens de looptijd van de Actie niet ten nadele van de deelnemer gewijzigd. 

28. Onder voorbehoud van kennelijke druk-, type- en zetfouten.